Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zarybnenie kaprom K3 bolo dnes ukončené

15.10.2015 sme ukončili zarybnenie kaprom K3 na zostávajúcich VN.
Do VN Materiálová jama sme zarybnili 1300kg, VN Budkovce I,II -1400kg, VN Vinianske jazero – 1000kg. Zarybnenia sa zúčastnili – za zarybňovaciu komisiu p.Jožio, za MsO Mi hospodár p. Kačmarský, Za OO Strážske – pp.Tomko, Hostovičák, Tejgi .
Zároveň sme zarybnili aj Laborec č.2 jalcom hlavatým ks 5000 z RADY . Bola to náhrada za úhyn pri Lastomiri.