Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zalužice – brigáda 28.4.2012

Brigádovali sme aj na Zalužiciach
Sobota 28.4.2012 bola dňom, kedy po dohode s obcou Zalužice, sme mohli splniť brigádnickú činnosť na odľahlej časti Zalužice. Stretnutie bolo určené pred Obecným úradom Zalužice. Tu sa stretli dve tábory brigádnikov a to ľudia z obce pod vedením starostu obce a členovia MsO SRZ Michalovce pod vedením predsedu MsO. Hneď po zaevidovaní u hospodára a príchode traktora poskytnutého Povodím Laborca, prišlo k rozdeleniu úsekov. Domáci začali z ľavej strany od Mlyna a rybári, jedná časť pod vedením hospodára Zemplínskej šíravy im išla oproti s vrecami na odpad, druhu si zobral vedúci brigádnickej činnosti napravo. Všetci pracovali a triedili odpad s elánom a výsledok práce bol 61 vriec triedeného odpadu. Aj s týmto odpadom nám pomohli Technické služby, ktoré prevzali vrecia na hospodársky dvor. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu . Hlavne starostovi obce Zalužice, Povodiu Laborca, primátorovi Mesta Michalovce, Technickým službám, ale hlavne účastníkom brigády z obce Zalužice a členom SRZ Michalovce.