Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zákaz lovu na Výpustnom kanále !!!

UPOZORNENIE !!!
Dňa 9.1.2014 boli na Výpustnom kanále osadené bane ry, ktoré upozorňujú rybárov na zmenu v love rýb v tomto revíri . Ďalšie tabule budú osadené na hrádzi vo vzdialenosti 200m od telesa hrádze.
V úseku 200m od telesa hrádze dole prúdom je „ zimovisko a neresisko rýb v období od 1.2. do 15.6.- ZÁKAZ LOVÚ RYB „ !!!
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ktoré je uvedené aj v Rybárskom poriadku RADY a Miestnom rybárskom poriadku bude kontrolovať Rybárska stráž MsO Michalovce a Polícia.