Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zákaz lovu a privlastnenia si kapra na Bani.

Materiálová jama Michalovce
Z dôvodu jarného zarybnenie kaprom K3 dňa 26.3.2019 výbor MsO oznamuje svojim členom , že na Bani je „ Zákaz privlastnenia si kapra rybničného od 26.3.2019 do 23.4.2019 . Vzhľadom na to, že dochádza k úhynu kapra bude na Bani aplikované aj medi kované krmivo Rupín, ktoré obsahuje antibiotiká. Z tohto dôvodu tento zákaz sa predĺži a členská základňa bude o tom včas informovaná . Výbor MsO Michalovce