Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Za čisté brehy našich vôd

Tak ako každý rok, aj teraz „zásobili“ odpadom brehy našej pýchy Zemplína okolité obce, ktoré majú smetiská umiestnené v blízkosti vôd Laborca. Výsledkom snahy rybárov bolo 58 vriec vyzbieraného odpadu hneď v prvý deň.

O týždeň neskôr to bolo ďalších 50 vriec plných plastových fliaš a rôzneho odpadu. Poďakovanie patrí 60 rybárom, ktorí sa zúčastnili brigád a dokázali, že majú záujem o túto vodnú nádrž. Aktívny prístup zástupcov obce Vinné je príkladom dobrej spolupráce rybárov a obce.

18.4.2009 sa uskutočnila brigáda aj v Budkovciach. 22 členov aktívne pracovalo na VN Budkovce I a II. Sadenie stromčekov, upratovanie a farbenie chatky, čím si splnili úlohu z plánu práce obvodnej organizácie z Budkoviec pre rok 2009
.

Výbor MsO SRZ ďakuje všetkým za účasť.