Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Z. Šírava výsledky PCB

Výsledky analýz na PCB

Naša MsO SRZ Michalovce dňa 27.11.2008 obdržala list z RADY Žilina ohľadom výskytu PCB látok na VN Zemplínska Šírava.

List zverejňujeme v plnom znení.


    V týchto dňoch sme obdržali od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Michalovciach protokoly o skúškach vzoriek kapra rybničného, ktorý bol v marci 2008 označkovaný a v jeseni toho istého roku po 6 mesačnom pobyte vo VN Zemplínska Šírava s vašou pomocou v rámci športových akcií odlovený.

    Po preštudovaní vzoriek č. 10974, 10975, 10976, 10977 musíme žiaľ konštatovať, že vo všetkých šiestich sledovaných kongeneroch PCB nebol ani v jednej vzorke zistený pod limitný výskyt meraného parametra.

    Napriek tomu mienime v značkovaní kapra pokračovať na jar 2009, označkovaním jednej tony K2.

    Týmto Vám zároveň vyslovujeme poďakovanie za celoročnú pomoc jednak pri značkovaní rýb a ich následnom jesennom odlove a výbornej príprave a priebehu podujatia zo dňa 4. októbra 2008.

 

            S pozdravom                                      Ing. Stanislav Géci

                                                                              ichtyológ