Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

X. ročník Šíravského pleskáča

Šíravsky pleskáč
V sobotu 11.6.2016 sa na Zemplínskej šírave stredisku Paľkov uskutočnil pretek výborov Košického a Prešovského krája. Bol to už jubilejný 10. ročník v love rýb na ťažko na ktorý boli pozvaní aj vzácny hostia . Tajomník SRZ Ing. Javor Ľuboš, viceprezident za Košický kraj MVDr. Bilík Štefan a za Prešovský kraj p. Orovčík Ivan. No buď pre pracovné povinnosti , alebo z dôvodu choroby sa ospravedlnili. Predseda MsO p. Šaffa odovzdal všetkým prítomným ich pozdravy.
Aj tohto roku sa organizátori MsO Michalovce pochlapili a privítali 11 družstiev funkcionárov. Po kvalitných raňajkách a losovaní stanovíšť sa družstva premiestnili k vode , aby dokázali , že ani lov na ťažko im ne je cudzí. Nakoľko sa lovilo na revíri Chyť a pusť , rozhodcovia merali každú rybu a spočítavali sa dĺžky. O 12:00 pretek bol ukončený a družstva pohostené tradičným guľášom. Našu MsO reprezentovali pp. Seman, Šaffa, Kačmarský.
Výsledky súťaže :
1, MO Streda n/ Bodrogom
2, MO Trebišov
3, MsO Michalovce