Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Výzva – čistota revírov v roku 2011

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – Mestská organizácia, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce
————————————————————————–

VEC: Výzva pre členov MsO SRZ Michalovce.
Mestská organizácia SRZ Michalovce v spolupráci s užívateľom revíru VN Z. Šírava RADOU Žilina, usporiadajú v roku 2011 III. ročník preteku v love kaprov. Našou ambíciou je potvrdiť výskyt kapitálnych kaprov na 3500 ha VN Z. Šírava a oživiť lov kaprov na tejto pýche Zemplína. Pretek je zároveň kvalifikáciou na World Carp Classic 2012.
Poriadok a čistota je vizitkou každého, kto niekoho pozve na návštevu a preteky Zemplínsky kapor je pozvanie na návštevu a takisto aj prezentácia tejto vodnej plochy a samozrejme aj okolia.

Výbor MsO SRZ Michalovce týmto vyzýva všetkých členov SRZ, aby počas svojich pobytov na všetkých revíroch MsO SRZ Michalovce a takisto aj Zemplínskej Šíravy dbali na dodržiavanie čistoty, poriadku a takisto aj, aby upozorňovali iných rybárov a návštevníkov ,aby sa  správali tak, aby revíry boli čisté a aby sa každý, kto tam príde  nemusel pohoršovať nad kopami odpadu a neporiadku.

Taktiež výbor MsO SRZ Michalovce týmto žiada všetkých členov SRZ, aby sa zúčastnili plánovaných brigád na revíroch našej organizácie a tiež na prácach spojených s prípravou a organizáciou preteku Zemplínsky kapor 2011 tak, aby sme pripravili dôstojné podmienky pre pretekárov a ostatných ľudí počas tohto významného preteku.