Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Vyvapňovanie rybníkov 2021

Plán vápnenia našich vodných plôch po úspešnom roku 2020 konečne nám počasie dovolilo. Vy vápniť naše revíry od pondelka sme začali na VN Vinianske jazero 320 kg , Vn Budkovce 1,2 40 kg a 120 kg, v utorok po vydaní povoleniek – VN Materiálová jama 120 kg , v stredu VN Vyšná Rybnica 400 kg , VN Kolibabovce 120 kg ,VN Blatce – Lapoš 40 kg ,a štvrtok VN Pozdišovce 400 kg .
Od pondelka máme naplánované aj podávanie medi kovaného krmiva RUPÍN ŠPECIÁL, takže bude zákaz si privlastnenia všetkých druhov rýb na VN Materiálovej jame a VN Blatce -Lapoš , keďže na ostatných revíroch platí zákaz lovu rýb do 31.5.
O podávaní RUPINU sme listom informovali a Veterinu Michalovce , odkiaľ nám prišiel písomný súhlas s jeho aplikáciou. Následne na to sme informovali starostov obci, aby nedošlo k situácii ako v roku 2020 na Vinianskom jazere.
Po podaní poslednej dávky rupínu bude oznámené dokedy bude platiť zákaz si privlastnenia rýb. výbor MsO