Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Výpustný kanál – zákaz konzumácie boleňa !

Výpustný kanál – Privlastnenie si Boleňa !
RVPS Michalovce vydala rozhodnutie č .j. 2005/00073-2 ktorým nariadila opatrenia možného závažného rizika pre zdravie ľudí , vzhľadom k dlhodobému výskytu nadmerného množstva PCB v rybách, nariadila RVPS Michalovce vydala rozhodnutie č.j. 2005/00073-2 ktorým nariadila MsO Michalovce opatrenia možného závažného rizika pre zdravie ľudí a vzhľadom k dlhodobému výskytu nadmerného množstva PCB v rybách,
osadiť tabule na revír 4-4140-1-1Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava,
Pozor, zvýšený obsah škodlivej látky vo svalovine boleňa dravého (Leuciscus aspius)! Z dôvodu ochrany zdravia sa zakazuje boleňa dravého (Leuciscus aspius) uloveného v tomto revíri konzumovať!