Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Výpustný kanál – Lov rýb povolený

Dnes sa uskutočnilo jednanie medzi Povodím Laborca a našou MsO . Jednanie sa uskutočnilo na žiadosť MsO Michalovce, ohľadom revíru č. 4 – 4140 – 1 – 1 Výpustný kanál. Nakoľko na tomto revíri z dôvodu prác na opravách bol k dnešnému dňu Zákaz lovu rýb. Po dnešnom jednaní došlo k dohode , že od 12.11.2015 konči zákaz a rybári môžu loviť ryby na tomto objekte.
Zákaz lovu rýb však platí vo vzdialenosti 50m od telesa hrádze , ako tomu bolo predtým. Označenie revíru a zákazu bude tabuľami a čiarou na obidvoch stranách na betónovej časti. Tabule budú osadené v najbližších dňoch.
Žiadame rybárov , aby dodržiavali tento zákaz lovu vo vzdialenosti 50m. Nehádzali nástrahy do zákazu, udržiavali poriadok a dodržiavali zákaz kladenia ohňa.
Pri nedodržaní týchto podmienok, hrozí zákaz lovu na tomto revíri.