Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

VÝNIMKY – VESTNÍK RADY

Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2009 – 2011
Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 19.9.2008 bola Slovenskému rybárskemu zväzu udelená výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2009, 2010, 2011 na naších revíroch a to :

revír 4- 1450-1-1 Materialová jama Michalovce
       4- 3710-1-1 VN Pozdišovce
       4- 3260-1-1 VN Budkovce
       4- 3970-1-1 VN Vyšná Rybnica
       4- 3900-1-1 VN Vinné Jazero

Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2009 – 2011

Táto úprava sa týka boleňa a upravuje sa na lovnú mieru 50 cm.
Platí pre revíry Laborec č.2 4- 1130-1-1 a Vypustný kanál VN Zemplínska Šírava č. 4- 4140-1-1 

Zákaz lovu rýb z telesa hrádze vodnej stavby a jej funkčných objektov na revíroch Rady SRZ
Na základe Zmluvy o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach v sprave SVP, š.p. uzatvorenej medzi Radou SRZ a SVP, š.p., Rada SRZ ukladá držiteľom povolení na rybolov vydaných Slovenským rybárskym zväzom povinnosť dodržiavať zákaz lovu rýb z telesa hrádze vodnej stavby a z jej funkčných objektov v rybárskych revíroch –  vodných nádržiach v obhospodarovaní Rady SRZ.

Pre nás to platí na Zemplínskej Šírave.