Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Výdaj povoleniek na rybolov pre rok 2020 – postup

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia ,
Námestie osloboditeľov 66, 07101 Michalovce
MsO SRZ Michalovce oznamuje svojím členom , že z dôvodu zavedenia sprísnených opatrení šírenia koronavírusu
výdaj povoleniek na rybolov pre rok 2020 bude prebiehať nasledujúcim spôsobom :
Do schránky v Rybárskom dome na ul. Námestie osloboditeľov 66, Michalovce vhoďte v priebehu nasledujúceho týždňa t.j. v termíne od 30.3 2020 do 2.4.2020 v zalepenej obálke :
– Vaše číslo telefónu
– Svoj členský preukaz ( to isté aj u deti)
– Po výbere druhu povolenia vložte do obálky potvrdenie o zaplatení z Prima banky , účet bol už zverejnený na web stránke
– Upozornenie pre tých ,ktorí neodovzdali do 15.1. Povolenie na rybolov z roku 2019 , pripočítajte si 50€ zápisné .
– Štátny rybársky lístok , aj neplatný s vyjadrením potreby
– Priložte krátky popis o aké povolenie mate záujem
– V prípade že mate zaplatenú už členskú známku priložte lístok u koho bola známka vyplatená, prípadne potvrdenie z Prima banky
– Ceny povoleniek sú na našej stránke srzmichalovce
– Zástupcovia z našej MsO si vyzdvihnú vaše obálky v piatok 3.4.2020 a na základe vašich požiadaviek vám vystavia povolenia a členské príspevky.
– Tento spôsob budeme používať týždenne do termínu zmiernenia podmienok ohľadom koronavírusu .
Pripravené povolenia na rybolov a ich vydávanie členom bude s vami prekonzultované .
Dôrazne žiadame našich členov , aby dodržiavali podmienky ochrany , používali rúška, rukavice pri odovzdávaní, preberaní dokumentov.

Ďalšie termíny budú znovu zverejnené !

 

PLATBA POVOLENIA NA RYBOLOV r. 2020
PRIMA BANKA SK9156000000004211116001
V.S. váš dátum narodenia napr. 22091983
Poznámka : meno platiteľa
Zväzové povolenie( Celoslovenské ) skratka ZVD
1,Dospelý člen
pozostáva : členská známka 29€
miestne povolenie 43€
zväzové povolenie 40€
brigádnické 30€
príspevok na mládež 2€
športová činnosť 1€
rýb. poriadok 1€
———————————————————————-
spolu platba 146€
2,V prípade , že mate zaplatené členské – 29€
—————————————————————–
                                                           117€
——————————————————————————————————-
PRIMA BANKA SK9156000000004211116001
V.S. váš dátum narodenia napr. 22091983
Poznámka : meno platiteľa
3, Zväzové povolenie dôchodca skratka ZVDO
pozostáva : členská známka 29€
miestne povolenie 37€
zväzové povolenie 40€
príspevok na mládež 2€
športová činnosť 1€
rýb. poriadok 1€
————————————————————–
spolu platba 110€
V prípade že mate zaplatenú známku -29€
—————————————————————
                                                       81€

 

PRIMA BANKA SK9156000000004211116001
V.S. váš dátum narodenia napr. 22091983
Poznámka : meno platiteľa
4, Zväzové povolenie študenti skratka ZVŠ
pozostáva : členská známka 17€
miestne povolenie 37€
zväzové povolenie 40€
brigádnické 30€
príspevok na mládež 2€
športová činnosť 1€
rýb. poriadok 1€
————————————————————–
spolu 128€
v prípade že mate zaplatené členské 17€
—————————————————————-
                                                     111€
———————————————————————————————————
PRIMA BANKA SK9156000000004211116001
V.S. váš dátum narodenia napr. 22091983
Poznámka : meno platiteľa
5, Zväzové povolenie ženy skratka ZVŽ
pozostáva : členská známka 17€
miestne povolenie 37€
zväzové povolenie 40€
príspevok na mládež 2€
športová činnosť 1€
rýb. poriadok 1€
——————————————————————-
spolu 98€
v prípade že mate zaplatené členské 17€
—————————————————————
                                                     81€
PLATBA POVOLENIA NA RYBOLOV r. 2020
PRIMA BANKA SK9156000000004211116001
V.S. váš dátum narodenia napr. 22091983
Poznámka : meno platiteľa
Miestne povolenie skratka MPD
1,Dospelý člen
pozostáva : členská známka 29€
miestne povolenie 43€
brigádnické 30€
príspevok na mládež 2€
športová činnosť 1€
rýb. poriadok 1€
———————————————————————-
spolu platba 106€
2,V prípade , že mate zaplatené členské – 29€
—————————————————————–
                                                           77€
——————————————————————————————————-
PRIMA BANKA SK9156000000004211116001
V.S. váš dátum narodenia napr. 22091983
Poznámka : meno platiteľa
3, Miestne povolenie dôchodca skratka MPDO
pozostáva : členská známka 29€
miestne povolenie 37€
príspevok na mládež 2€
športová činnosť 1€
rýb. poriadok 1€
————————————————————–
spolu platba 70€
V prípade že mate zaplatenú známku 29€
—————————————————————
                                                       41€
PRIMA BANKA SK9156000000004211116001
V.S. váš dátum narodenia napr. 22091983
Poznámka : meno platiteľa
4, Miestne povolenie študenti skratka MPŠ
pozostáva : členská známka 17€
miestne povolenie 37€
brigádnické 30€
príspevok na mládež 2€
športová činnosť 1€
rýb. poriadok 1€
————————————————————–
spolu 88€
v prípade že mate zaplatené členské 17€
—————————————————————-
                                                     71€
———————————————————————————————————

PRIMA BANKA SK9156000000004211116001
V.S. váš dátum narodenia napr. 22091983
Poznámka : meno platiteľa
5, Miestne povolenie ženy skratka MPŽ
pozostáva : členská známka 17€
miestne povolenie 37€
príspevok na mládež 2€
športová činnosť 1€
rýb. poriadok 1€
——————————————————————-
spolu 58€
v prípade že mate zaplatené členské 17€
—————————————————————
                                                     41€

———————————————————————————————————