Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Výbor oznamuje – Májové preteky a brigády

Vážení členovia MsO SRZ Michalovce.

Nakoľko vami obľúbený a očakávaný mesiac máj 2020 je už o par dni, dávame Vám na vedomie , k vôli zákazu Vlády SR a Hlavného hygienika SR nákazy koronavírusu ,tohtoročné úvodné preteky deti 1.mája na Bani sa neuskutočnia. Ďalšie májové preteky deti a dospelých tak isto sú zrušené. Týka sa to aj hromadných brigád plánovaných v mesiacoch apríl a máj. Brigády ako náhle nám Vlada SR umožní , okamžite budeme zverejňovať potrebu a počty ľudí na tom ktorom revíri. Preto bude potrebné z vašej strany sledovať oznámenia výboru na stránke srz.
V prílohe sa môžete oboznámiť aj s upresnením, ktoré sme obdŕžali z RADY Žilina ohľadom usporadúvania pretekov a brigád.
Výbor MsO SRZ Michalovce
————————————————————————————————
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dňa 22.4.2020 začala prvá fáza postupného uvoľňovania opatrení prijatých z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že stále platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č.: OLP/273112020 zo dňa 23.3.2020, ktorým je od 24.3.2020 až do odvolania zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf).

Stránka, na ktorej je možné nájsť platné opatrenia ÚVZ SR, je dostupná na odkaze:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Z informácie ÚVZ SR poskytnutej k zákazu organizovania hromadných podujatí je zrejmé, že hromadným podujatím sú napr. rybárske preteky, spoločné brigády (brigády, ktoré je možné vykonávať individuálne bez prítomnosti ďalších osôb- napr. zber odpadkov, drobné opravy vykonávané individuálne, nie sú hromadným podujatím).
Informáciu je možné nájsť na odkaze:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4082:informacia-k-zakazu-organizova-anusporaduva-hromadne-podujatia-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Možnosť organizovať hromadné podujatia je naplánovaná v štvrtej fáze uvoľňovania opatrení. Naplánované fázy uvoľňovania prijatých opatrení Vám zasielame v prílohe. Je potrebné vziať do úvahy, že pri uvoľňovaní opatrení, prípadne prijímaní ďalších, bude rozhodujúca aktuálna situácia.

Vzhľadom k mimoriadnej situácii Vás vyzývame k zodpovednému prístupu a rešpektovaniu aktuálne platných opatrení a nariadení.

Prílohy:
1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 21.4. 2020 s účinnosťou od 22.4.2020
2. Opatrenie ÚVZ SR – schôdze št. orgánov
3. Záznam zo zasadnutia Ústredného krízového štábu
4. Plán uvoľňovania opatrení

 

Kancelária tajomníka SRZ
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
A.Kmeťa 20
010 55 Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk
www.srzrada.sk