Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

VN Pozdišovce – pýcha MsO Michalovce

Nová tvar VN Pozdišovce
Pýcha Michalovskej organizácie má po dnešnej brigáde novú tvar. 53 členov sa podieľalo na vynovení tejto vodnej nádrže. Naplánované prístrešky výborom MsO s ktorými boli členovia oboznámení na Mestskej konferencii prilákali brigádnikov v hojnom počte. Plánovaných 25 členov na jednu brigádu bol iba sen hospodára. Každý člen chcel byť priamo na rybníku a prispieť svojou prácou k vynoveniu a obohateniu tejto vodnej plochy. Členovia boli rozdelení do troch skupín, pod vedením odborníkov. Na ľavej strane sa postavili 2 prístrešky a na odľahlej strane 1. Tie hneď boli pomenované podľa vedúcich skupín . Prvý prístrešok bol pomenovaný „ U TIBORA“, druhý „ U TOŇA“ a tretí „ U LACIHO“.
Po dokončení stolov a lavičiek to bude Vodná nádrž ,na ktorú bude radosť isť na ryby. Výbor Vás členov týmto vyzýva k udržiavaniu čistoty a odnášaniu odpadu každým členom, aby sme na jesennej brigáde nemuseli odvážať zase 98 vriec odpadu. Zároveň výbor MsO ďakuje za odvedenú prácu. Stretneme sa na ďalšej brigáde 21.4.2012 – Prímestská oblasť Zemplínska šírava.