Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

VN Pozdišovce – hrádza je pokosená

Pozdišovce sú pokosené
Posledná brigáda I. polroku , ako vždy je na VN Pozdišovce. Pokosenie hrádze je záležitosťou MsO SRZ Michalovce po dohode s Povodím Laborca. Tohto roku tento termín pripadol na sobotu 14.6.2014, o čom členská základňa je vždy informovaná v rozpise brigád zverejnenom na stránke a vo vývesných skrinkách . Brigády sa tohto roku zúčastnilo 20 členov. Brigádu riadil brigádnický referent p. Bálint Tibor, ktorý rozdelil úlohy všetkým zúčastneným. Znovu sa vyzberalo 20 vriec odpadu , pokosenie hrádze a príjazdovej cesty chlapi zvládli na výbornú. Môžeme zahlásiť na Povodie, že hrádza je pokosená a očistená od náletových vrbín.
Výbor MsO SRZ Michalovce ďakuje všetkým ochotným rybárom, ktorí sa zúčastnili na tejto brigáde.