Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

VN Kolibabovce sú ukončené !

Práce na VN Kolibabovce sú ukončené
Dnes 1.12.2014 boli ukončené práce zo strany Povodia Laborca. Posledné úpravy brehov, jamy na odlov rýb a hlavne prístupovej cesty z Orechovej ukončili pracovnici Povodia pred zrakom Hlavného hospodára p. Kačmarského a predsedu OO Sobrance Mgr. Oravca. Očakávania z našej strany boli v plnej miere splnené a tak môžeme rybník prehnojiť ,zatrávniť brehy a pripravovať po stránke rybárskej. Už v piatok na malom posedení s pracovníkmi Povodia sme všetkým zúčastnením poďakovali za odvedenú prácu na tomto rybníku.
Výbor MsO po dohode udelí Fi. Povodie Laborca“ Ďakovný list“ .