Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

VN Kolibabovce čaka na vašu pomoc

VN Kolibabovce potrebuje pomôcť
Včera 5.7.2012 výbor MsO SRZ Michalovce s OO Sobrance absolvoval plánovanú kontrolu revírov Sobranecká. V prvom rade nám išlo využiť dobré počasie a presvedčiť sa v akom stave je VN Kolibabovce. Cesta k nádrži je po poľných cestách, no za sucha celkom zjazdných. Stav nádrže je vo veľmi zlom stave. Neukončené práce čistenia Povodím Laborca sa prejavili a terajší stav je alarmujúci. ¾ nádrže je pokryté vŕbou , takže pre rybára veľmi malo miesta. Stavidlo je takisto v nevyhovujúcom stave, k čomu pomohli tiež rybári povyberaním dosiek a poklesu hladiny vody. Jedná potešujúca správa je, kvalitná voda a samostatný výter kapra. Malých kaprov K1 je tu dosť.
Zúčastnení sa zhodli na postupe obnovy tejto nádrže a za pomoci Vás rybárov by sme chceli v jesenných mesiacoch urobiť kontrolný odlov .
Brigádnickou činnosťou a zapojením celej organizácie urobiť z tejto VN príťažlivú vodu. Brigádu naplánujeme na mesiac Jún 2013. Bude to 2dňová brigáda s prespaním pod veľkým stanom. Je to k vôli veľkej vzdialenosti. Už teraz pozývame všetkých, ktorým záleží na kvalite našich revírov. O kvalitné zarybnenie sa postaráme.
Druhým revírom , ktorý sme prešli až po ústie do Uhu bol Sobranecký potok. Je to krásna voda . Od miesta , keď sa Okna vlieva do Sobraneckého potoka , je to potok v mnohom pripomínajúci Laborec. Ústie do Uhu nám pripomenulo tatranské potoky s obrovskými balvanmi.
Skonštatovali sme, že je tu potrebné zarybňovať podustvou, mrenou, kaprom, boleňom, pleskáčom. V hornej časti pstruhom potočným. Chceme , aby si rybári obľúbili tento krásny úsek Sobranecká. Tu bude hrať dôležitú úlohu práca Rybárskej stráže.