Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

V nedeľu sme upratovali Výpustný kanál

V nedeľu po skončení oficiálnej časti Mimoriadnej Mestskej konferencie vyzval hlavný hospodár MsO Michalovce p. Kačmarský prítomných , aby prišli pomôcť upratať Výpustný kanál, kde hrozí odobratie revíru z dôvodu neustálych upozornení Povodia Laborca na neskutočný neporiadok. Ti ktorí utekali domov ešte pred záverom, nezapojili sa do tejto akcie. Nakoniec sa k hospodárovi pripojilo 7 členov z radov rybárskej stráže , výboru a členov. Vyzberali znovu neskutočných 30 vriec .