Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

V Budkovciach padali velikáni

V Budkovciach padali velikáni

Na základe žiadosti OO SRZ Budkovce ohľadom výrubu prestarlých topoľov

na rybníku v Budkovciach , zasadnutie komisie životného prostredia zo dňa

3.3.2010 obce Budkovce dalo súhlas na výrub 25 kusov topoľov.

Tieto prestarlé stromy ohrozovali svojou starobou , výškou a objemom

životy rybárov a občanov pohybujúcich sa v tomto prostredí rybníka.

Na návrh predsedu OO Budkovce p. Semana výbor MsO Michalovce súhlasil

s týmto postupom a odovzdal p. Semanovi objednávku na tieto práce.

Samotnej práce sa ujal živnostník p. Puskajler Ladislav.

V dňoch 17 až 20.3.2010 za pomoci členov OO Budkovce sa podarilo ,

bez väčších problémov týchto velikánov dosahujúcich

výšku až 30m „zložiť“.

Po výrube bolo zistené, že aj ostatné topole sú poškodené a nebezpečie

spadnutia stromov na rybníku v Budkovciach hrozí naďalej. OO Budkovce

požiada o ďalší výrub.

Výbor MsO všetkým zúčastneným vyslovuje svoje poďakovanie.