Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

UZNESENIE výboru č.8

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – Mestská organizácia, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce
č.8/2015
U Z N E S E N I E zo dňa 19.10.2015.
Výbor MsO SRZ Michalovce
I.
Prerokoval
Návrh v zmysle smernice o platení zápisného ,členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov z 1.1.2016 odseku IV – bodov 1,2.
Lacnejšiu povolenku majú pre rok 2016:
Členovia , ktorí poberajú starobný dôchodok, mládež od 18 do 25 rokov(študenti po predložení dokladov o štúdiu) , ženy a Rybárska stráž .
Členovia odkázaní na vozíček zaplatia na miestne vody – 14 € zľavnená známka + 2 € odvod na RADU ( s tým ,že musia mať platný Rybársky lístok v hodnote 7€ alebo 17€ ).
II.
Berie na vedomie
Návrh v zmysle smernice o platení zápisného ,členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov z 1.1.2016 odseku IV – bodov 1,2.

III.
Schvaľuje
Lacnejšiu povolenku pre rok 2016:
Členovia MsO SRZ Michalovce, ktorí poberajú starobný dôchodok, mládež od 18 do 25 rokov(študenti po predložení dokladov o štúdiu) , ženy a Rybárska stráž .
Členovia odkázaní na vozíček zaplatia na miestne vody – 14 € zľavnená známka + 2 € odvod na RADU ( s tým ,že musia mať platný Rybársky lístok v hodnote 7€ alebo 17€ ).
IV.
Poveruje
V zmysle schváleného uznesenia výboru MsO SRZ Michalovce realizovať predaj povolení v roku 2016 na predajných miestach.
Termín: Rok 2016

Zapisovateľ: Ján Sisák Predseda MsO SRZ: Vladimír Šaffa