Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

U P O Z O R N E N I E !!!

Výbor MsO SRZ Michalovce upozorňuje loviacich rybárov na Výpustnom kanály zo Zemplínskej šíravy , že v sobotu bola znovu zvýraznená farbou čiara 50 m, ktorá je zároveň zákazom lovu rýb platnou od 16.6.1015. Tato čiara je znázornená na hrádzi po dohode s Povodím Laborca. Žiadame Vás o dodržiavanie stanovenej hranice, porušenie bude riešene cez disciplinárne konania a Políciou.
Zároveň upozorňujeme na ZÁKAZ KLADENIA OHŇA na Výpustnom kanály.