Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Termín zakupenia členskej znamky sa bliži.

Vážení členovia Slov. Rybárskeho zväzu Mestskej organizácie Michalovce. Už viackrát výbor MsO Michalovce zverejnil usmernenia z RADY Žilina a upresnenia výboru ohľadom končiaceho termínu, ktorý uplynie 31.3. ,dokedy si musíte zakúpiť členskú známku pre príslušný rok. Nakoľko pandémia zatvorila obchody a obmedzila vydaj povoleniek na vami osvedčených miestach , preto sme predaj premiestnili iba do Rybárskeho domu. Každy kto prejavil záujem o kúpu členskej známky , bolo upresnené a umožnené tento nákup uskutočniť. Tymto žiadame tych , ktorí ešte nemajú člensku zakupenú , aby ste si členskú známku zakúpili v Rybárskom dome na ul. Námestie osloboditeľov 66 do 31.3 . Predaj prebieha cez okienko v utorok a piatok od 9h do 12h .Alebo systémom, vložiť do obálky členský preukaz a napísať na lístok vašu požiadavku, čo potrebujete. Hlavne nezabudnite napísať vaše číslo telefónu .Na číslo telefónu vám zašleme sms správu , kedy si môžete vyzdvihnúť a vyplatiť povolenku, známku atď. Obálku vhoďte do poštovej schránky na predajni PETER alebo v Rybárskom dome.

23.3.2021 Výbor MsO SRZ Michalovce