Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Stretnutie športových rybárov našej MsO

Stretnutie družstva plávanej

Dňa 25. februára 2012 sa stretlo v rybárskom dome športové družstvo plávanej MsO SRZ Michalovce. Zišli sa naši pretekári Juraj Hric, Jozef Kaštely, Peter Vajda, Marek Jakub, Ľubomír Dzuro spolu s vedúcim športovej činnosti p. Semanom, predsedom organizácie p. Šaffom a hospodárom p. Kačmarským. Ospravedlnil sa Ján Hrabovský kvôli pracovným povinnostiam. Bilancoval sa minulý rok a výsledky, ktoré dosiahlo družstvo v minulom roku. p. Seman oboznámil pretekárov o pretekoch, ktoré ich čakajú v roku 2012. Dohodlo sa na pretekoch, ktorých sa zúčastní družstvo v tomto roku, spracovala sa predbežná objednávka krmív a nástrah na celý rok. Preberala sa aj problematika Zemplínskej šíravy a neochota uskutočniť pretek Memoriál Milana Podstavského .