Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

STRETNUTIE RYBÁRSKEJ STRÁŽE 18. 3. 2012

AKTÍV RYBÁRSKEJ STRÁŽE 18. 3. 2012
Úvodom privítal p. Hujdič veliteľ Rybárskej stráže všetkých prítomných .
p. Kačmarský- Hlavný hospodár MsO vytkol členom RS , ktorí bez ospravedlnenia sa nezúčastnili na Mestskej konferencii a pripomenul im ich povinnosť. Informoval o termíne pretekov našej MsO a hlavne o preteku na ťažko na Vinnom jazere, ktorý bude aj Memoriálom Milana Podstavského. Upozornil na pretek Zemplínsky kapor a potrebu rozhodcov z radov Rybárskej stráže. Zároveň požiadal členov o nahlásenie nových adeptov na člena Rybárskej stráže, ktorých je potrebné zaúčať do tejto funkcie.
– P. Pjura – vysvetlil členom správne vypisovanie zápisu pri zadržaní povolenia na rybolov a aké chyby sa robia v praxi
– P. Oravec – poukazoval tiež na vypisovanie záznamu o úlovkoch, hlavne hmotnosť a vyškrtávanie pri ukončení lovu
– P. Tegi – informoval o love rýb na Zemplínskej šírave , možnosti lovu na filet a love na živú rybku / musí byť doklad o veterinárnom vyšetrení/, love na nakladané rybky/ doklad z predajne/.
– P. Cibík Pavol – požiadal členov Rybárskej stráže pri pomoci hlavne pri súťažiach, aby nepracovali a rozhodovali tí istí.
– P. Kondík – Poukazoval na diskrimináciu rybárov loviacich na Zemplínskej šírave a pritom výsledky sú na Slovensku v oveľa horšom stave a ne sú rybári obmedzovaní. Navrhuje vytvoriť športovú komisiu, ktorá by sa zaoberala obsadením rozhodcov na jednotlivé preteky.
– P. Hujdič – oboznámil členov so správou o činnosti RS za rok 2011
poukázal na slabú účasť na spoločných kontrolách
oboznámil o počte odobraných povoleniek na rybolov
používanie úlovkovej siete dvomi rybármi
spoločné kontroly na Sobraneckú
Neplatnosť dohody medzi MsO Michalovce a MO V. Kapušany o spoločnom obhospodarovaní . Miestne povolenie MO V. Kapušany neplatí na Čiernej vode.
Riešiť nekompromisne neporiadok na našich Vodných nádržiach aj cestou DK.
Nezaoberať sa anonymnými hláseniami.
Súťaž Rybárskej stráže Memoriál Jozefa Nadzama.
Vyzdvihnutá spolupráca s políciou Pavloviec n/U.
– Na záver p. Hujdič poďakoval všetkým zúčastneným za prácu , ktorú vykonávajú neraz aj v ťažkých podmienkach a poprial im veľa trpezlivosti a zároveň zdvihnúť latku náročnosti pri kontrolách zameraných na poriadok na lovnom mieste.
Pozval členov na najbližšiu brigádu , ktorá bude v Pozdišovciach už 24.3.2012