Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Strážske 29.5.2010

Veľa rybárov odradili dažde a vysoký stav vody. Nič z toho sa nepotvrdilo a každý bol prekvapený pripravenosťou trate aj stavom vody v Laborci. Vďaka za prípravu trate a pokosenie patrí hospodárovi MsO p. Kačmarskému, členovi výboru p. Balintovi, ale hlavná ťarcha ležala aj tohto roku na pleciach p. Sisáka Jána, za čo im výbor MsO Michalovce vyslovuje poďakovanie.

Aj tohto roku sa väčšina súťažiacich zamerala na istú rybu beličku, no zvíťazili podustvy a jalce. Obhájenie prvenstva u detí Lukášom Tegim sa očakávalo, ale víťazstvo Petra Josaiho u dospelých bolo veľkým prekvapením pre každého.

Zvíťazil v dosť silnej konkurencii a putovný pohár mu právom odovzdala mamička Mareka Ohradzanského.

Zvláštnymi cenami boli odmenení aj najstarší účastník preteku p. Volovar Dušan a najmladší Dávidko Horňák.

Konečné výsledky detí:

1. Lukáš Tegi 2700g
2. Mário Pira 2400g
3. Dávidko Horňák 2000g

Dospelí:
1. Peter Josai 4940g
2. Marcel Peterčík 4720g
3. Marcel Budíš 4420g
4. Dušan Volovár 3870g
5. Miroslav Maščák 3280g

Registrovaní pretekári:
1. Júraj Hric 2540g
2. Jozef Kaštely 2480g
3. Júraj Ohradzanský 2460g