Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Stanovisko MsO SRZ Michalovce k úprave toku Laborca

Mestská organizácia SRZ Michalovce, Nám. osloboditeľov 66, 07101 Michalovce

 

 

                                                                                   Mestský úrad

                                                                                   prednosta

                                                                                   Ing. Zdenko VASIĽ

                                                                                   Michalovce

 

 

 

                                                           Michalovce 9.6.2009

 

Vec : Stanovisko MsO SRZ Michalovce k štúdii

            „ REVITALIZÁCIA LABORCA na území Mesta Michalovce“

 

            MsO SRZ Michalovce so svojimi 1800 členmi patrí k väčším organizáciám v okrese Michalovce. Na každej výročnej schôdzi sa stretávame s požiadavkou rybárov, skultúrniť tok Laborca, urobiť kaskády, ktoré nám sú už dlhé roky sľubované.

            Členovia MsO SRZ Michalovce vítajú projekt na revitalizáciu rieky Laborec v časti mesta. Terajší stav rieky, hlavne v letných mesiacoch je strašný, ba možno povedať až kritický, čo sa týka života rýb a iných vodných živočíchov. Časť rieky od futbalového štadióna po kasárne /sútok Laborca a výpustného kanála zo Z. Šíravy/ pripomína „odpadový kanál“ zarastený riasami, bez života. Plávajúce ryby možno zazrieť len z mosta Stráňany, kde je trocha väčší prúd vody. Tento stav pretrváva už dlhé roky až desaťročia a pravom na to poukazujú nielen rybári, ale aj ostatní občania mesta, ktorí by chceli mať rieku Laborec peknú a plnú života.

            Ako sa to dá zrealizovať nám môže poslúžiť príklad z Humenného, kde časť Laborca pretetekajúceho  mestom, po úpravách slúži ako oddychová zóna pre občanov a MsO Humenné, každoročne tam usporadúva majstrovstva Slovenska v love rýb na plávanu.

Požiadavky členov MsO SRZ :

            Projekt revitalizácie by mal počítať najmenej so 4-6 prehrádzkami/kaskádami/. Prehrádzky by mali byť postavené od futbalového štadióna až po most smer Sobrance. Každá kaskáda by mala byť opatrená rybo chodom.
Výška by mala zdvihnúť hladinu Laborca o 40 až 60 cm. Za každou kaskádou vytvorený prúd nedovolí vytváraniu rias
a dno rieky sa zmení z bahnitého na štrkové. Tým sa vytvoria podmienky pre život pôvodných druhov rýb ako sú podustva, mrena, nosáľ. V prúde bude celoročne prežívať boleň a jalec hlavatý. Tým, že sa zmení dno na štrkové, nájdu vhodné životné podmienky vodné živočíchy ako sú potočníky, vážky, šidla a iné celoročne chránené živočíchy.

            Takéto vhodné podmienky by viedli našu MsO k pravidelnému zarybňovaniu Laborca aj v mestskej časti a do budúcna k vytvoreniu podmienok pre športový rybolov.

            Pred za počatím stavby kaskád doporučujeme vyčistenie dna od nánosov a bahna.

 

 

                                                                MsO SRZ Michalovce
                                           predseda MsO ŠAFFA Vladimír
                                           hospodár MsO ŠEKETA Juraj