Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Skončil XI. Snem SRZ

Skončil XI. Snem Slovenského rybárskeho zväzu
Dňa 29.11.2014 prebiehal v Hornom Smokovci v Grand hoteli BELLEVUE už XI. Snem Slovenského zväzu. 120 000 základňu na tomto sneme zastupovali zvolení delegáti a títo vyhodnocovali predošle obdobie a rozhodovali o tom , akým smerom sa bude v ďalších rokoch uberať rybárstvo na Slovensku.
Po prezentácii delegátov sa odsúhlasilo pracovné predsedníctvo a hneď prvý bod na hlasovanie bol – odsúhlasenie a povolenie médií na sneme. Média boli odsúhlasené jednohlasne.
Nakoľko bol vydaný súhrn sprav , tak delegáti rozhodli , že správy sa čítať nebudú a tak sa ušetrilo nemalo času na závažnejšie rozhodovania.
Nasledovala správa tajomníka, volebný poriadok, zvolenie volebnej komisie, mandátovej a správa kontrolnej komisie.
Predstavenie kandidátov na prezidenta SRZ – do kandidátky boli zaevidovaní pp. MUDr.Boroš Rudolf – Veľký Krtíš, Ing. Peter Patoprstý-Bratislava a Ing. Ferdinand Baláž .
Na tajomníka kandidatúru ohlásili – pp. Ing. Beleš Peter, Ing. Ľuboš Javor, Ing. Ján Kohút.
V diskusii vystúpilo 12 diskutujúcich. Väčšina poukazovala na zle hospodárenie zväzu v predošlom období.
Mandátová komisia nahlásila počty zúčastnených delegátov na sneme prítomných 244.
Nasledovali správy nových kandidátov na prezidenta a tajomníka.
Pred samotným hlasovaním sa zistilo, že samotné voľby nemôžu prebehnúť, pretože neboli k dispozícii volebné lístky. Tuto sabotáž vyriešili Košičania a okamžite začali na vlastných počítačoch tlačiť volebné lístky. Tým zachránili celý snem a hanba zostala na niekoľkých ľuďoch z RADY.
Samotné hlasovanie prezidenta prebiehalo dvojkolovo nakoľko ani jeden z uchádzačov nemal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu.
Pretože do druhého kola sa opäť tlačili nové lístky , snem sa týmto neskutočne preťahoval.
Druhé kolo volieb prinieslo tieto výsledky.
Prezidentom s počtom hlasov 129 sa stal MUDr. Rudolf BOROŠ.
Tajomníkom s počtom hlasov 125 sa stal Ing. Ľuboš Javor.
Do RADY sa hlasovalo za každý kraj zvlášť v tajných voľbách.
Za Košický kraj budú v RADE pre roky 2014 až 2017 – MVDr. Bilík Štefan MO Rožňava, Kopčo Štefan MsO Košice, Šaffa Vladimír MsO Michalovce, Tomko František MO Trebišov.
Viceprezidenti za jednotlivé kraje – Košický p. Kopčo Štefan, Prešov – Orovčík Ivan, Banská Bystrica – p. Borlog, Bratislava- p. Gajdošík, Žilina – p. Kabáč, Trnava- p. Mišek, Trenčín- p. Antal, Nitra – p. Stanko.