Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Školenie zo Smernice RS

Školenie Rybárskej stráže
Dnes 28.10. sa Rybárska stráž MsO SrZ Michalovce stretla v Rybárskom dome , aby sa oboznámila so Smernicou pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže, ktorá nadobudla platnosť 1.8.2012. Školenia sa zúčastnili všetci členovia. Na úvod predseda MsO privítal zúčastnených a oboznámil ich v skratke o nových zmenách tykajúcich sa práce rybárskej stráže. Potom postupne bod po bode hospodár MsO p. Kačmarský a JUDr. Sabadoš objasňovali tuto novú smernicu. Na záver členovia rozhodli, že niektoré body smernice ne sú v súlade so zákonom o rybárstve a o týchto listom budú informovať RADU.