Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

ŠKOLENIE RYBÁRSKEJ STRÁŽE

Predseda MsO SRZ, p. Šaffa, poďakoval zúčastneným členom rybárskej stráže za odvedenú prácu v roku 2008 a zároveň poinformoval o úlohách, ktoré čakajú našu MsO v roku 2009. Dôraz kládol na dôslednú kontrolu rybárskych lístkov, fotiek v členských preukazoch a zapisovanie úlovkov.

Členovia boli oboznámení z brigádnickou činnosťou, športovými podujatiami a medzinárodnou súťažou Zemplínsky kapor. Záverom boli členovia RS pozvaní na III. Rybársky ples.

Veliteľ rybárskej stráže, p. Hujdič, informoval o rozdelení členov na jednotlivé revíry, udržiavaní poriadku na našich revíroch, slušnom správaní pri kontrolách a spoločných kontrolách v mesiacoch apríl a máj.

Hospodár MsO SRZ, p. Šeketa, vysvetlil prítomným spôsob zapisovania v nových záznamoch o úlovkoch a upozornil na „neduh“ zistený občas pri kontrolách – zapísanie iba jedného kapra.

Diskusia :

p. Cibík:

 • Vstupy na vypusný kanál
 • Zemplínsky kapor – rozdelenie rozhodcov
 • Informovať o zarybnení

p. Marcín:

 • Cestovné, výšku
 • Zakúpiť gumové čižmy, pršiplášte
 • Čistenie Kolibaboviec

p. Balický:

 • Chytanie nedovoleným spôsobom, za twistrom trojháčik

p. Seňko:

 • Chytanie z hrádze
 • Brigáda VN Pozdišovce
 • Poriadok – vizitka rybárskej stráže
 • Osvetleniemiesta lovu
 • Nedostatky vo vypisovaní Záznamov o úlovkoch

Lov kapra začína dňom 15. 5. 2009 na všetkých našich revíroch.