Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Školenie mladých rybárov 27.3 až 28.3.2010

Školenie mladých rybárov – marec 2010

 

V dňoch 27.3. a 28.3. 2010 t.j. v sobotu a nedeľu prebehlo

v priestoroch Rybárskeho domu MsO SRZ Michalovce

pravidelné školenie mladých rybárov.

Pozvánky domov obdŕžali hlavne začínajúci mladý rybári.

Záujem o toto školenie bol aj s okolitých obci a pozvánky

pre nich boli zaslané na sobotu. Pekne pripravená miestnosť

s obrázkami rýb , ale aj vyhraté poháre zo súťaži vystavené

v Rybárskom dome chlapcom a dievčatám vyrazili dych.

Školenia sa zučastnilo 40 mladých rybárov.

Na úvod predseda MsO p. Šaffa poinformoval o členskej základni

a súťažiach, ktoré čakajú hlavne mladých rybárov. Pozval všetkých

na zahajovacie preteky 1. mája, pohár primátora mesta Michaloviec

a odovzdal slovo hospodárovi p. Kačmarskému

a zástupcovi veliteľa Rybárskej stráže p. Cibíkovi.

Záverečné testy ukázali, že účastníci školenia ovládajú rybársky poriadok

perfektne a budú patriť k tým , ktorí sa budú tešiť z tohto športu

a šíriť lov metódou chyť a pusť.

Všetci prítomní boli pozvaní na praktickú časť tohto školenia,

ktorá bude na rybníku Baňa Michalovce dňa 18.4.2010 o 9:30 hodine.

Výbor pre detí našej MsO v letných mesiacoch uvažuje so zriadením

víkendového tábora mladých rybárov a po skončení školenia

zisťovali zástupcovia záujem u detí. Všetky podrobné informácie

budú zverejnené na stránke www.srzmichalovce.sk .