Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Školenie mladých rybárov 2013

Mladí rybári to zvládli
23 a 24.3. 2013 na pozvanie hospodára MsO prišli do Rybárskeho domu mladí rybári, aby absolvovali pravidelné školenie. Školenie prebiehalo formou prednášok zo zákona o rybárstve – oboznámil hospodár MsO p. Kačmarský. Hospodár pomocou DVD oboznámil mladých rybárov s druhmi rýb, ich ochranou, spôsobmi lovu. pp. Angi ,Šaffa, Balint oboznámili s prácou výboru, pretekmi v roku 2013 a hlavne upozornili na poriadok na našich rybníkoch. Pozvali deti na prvomájové preteky o pohár primátora a preteky na rybníkoch v Budkovciach, V. Rybnici a Strážskom. Teória bola ukončená testami. Mladí rybári absolvujú  v apríli praktickú časť školenia na Materiálovej jame ,na základe pozvánok. Na záver predseda MsO poďakoval všetkým prítomným a rodičom za účasť a poprial pekné zážitky pri vode.