Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Školenie mladých rybárov 19,20.3.2011

Školenie mladých rybárov marec 2011
MsO SRZ Michalovce aj tohto roku pozvala zaslanými pozvánkami mladých rybárov , ktorí vstúpili v roku 2010 do MsO a tých , ktorí majú záujem vstúpiť v roku 2011. Väčšina s nich sa zúčastnila školenia v sprievode rodičov, ktorí usmerňovali svoje ratolesti. Školenie počas obidvoch dni zahájil predseda MsO p. Šaffa a odovzdal slovo hospodárovi MsO p. Kačmarskému, ktorý školil detí z rybárskeho poriadku. Ohľadom činnosti Rybárskej stráže zase detí poučil zástupca veliteľa Rybárskej stráže p. Cibík Pavol a ohľadne tábora mladých , ktorý bude v júli 2011 oboznámil deti p. Angi Peter.
Detí si mohli pozrieť nahrávky zo súťaži v roku 2010 – pohár primátora mesta na Bani a Zemplínsky kapor 2010 . Na záver boli deti oboznámené s druhou časťou školenia a tou bude praktická časť v apríli na Bani Michalovce. Pozvánky budú mladým rybárom zaslané .