Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Rybársky kružok MsO Michalovce

KRÚŽOK MLADÝCH RYBÁROV pri MsO SRZ MICHALOVCE

Cieľom nášho krúžku mladých rybárov bude vychovávať deti ku kladnému vzťahu k prírode, vode, rybám a zároveň k samotnému rybárčeniu. Počas rybárskej sezóny sa budú deti zúčastňovať aj rybačiek na našich miestnych vodách. Tradične sa zúčastnia aj detských rybárskych pretekov našej MsO SRZ Michalovce . Detský rybársky krúžok je pre deti od 6 do 14 rokov .

Činnosť krúžku mladých rybárov je zameraná na:
1, oboznamovanie sa s Rybárskym zákonom a vyhláškou
2, rozvíjanie rybárskych zručností začínajúcich rybárov
3, spoznávanie techník lovu – plávaná, feeder
4, zostrojenie jednotlivých udíc a nácvik techniky lovu
5, príprava návnad a nástrah na lov
6, spoznávanie našich rýb a ochrana prírody
7, lov rýb na našich revírov
8, správne zaobchádzanie  s ulovenou rybou
9, detský rybársky tábor v mesiaci júl
10, pravidelné vychádzky k vode a do prírody  , rybolov na rieke Laborec, VN Baňa, vyvesenie kŕmidiel pre spevavé vtáctvo, prechádzky pozdĺž rieky Laborec. V priestoroch rybárskeho domu : oprava a úprava rybárskeho náradia, montáž udíc, pozeranie filmov s prírodovednou tematikou, rôzne hry, vedomostné súťaže o drobné ceny.
Prvé stretnutie sa bude konať v zasadačke rybárskeho domu na ulici Hviezdoslavova 26 v Michalovciach vo štvrtok 9.11.2023 o 16:30 hod. Deti musia prísť na prvé stretnutie so zákonným zástupcom. Nemusíte sa telefonicky nahlasovať , stačí prísť s dieťaťom .

Zodpovedný vedúci rybárskeho krúžku :

Andrej Seman  tel. č:  0907075650
Ján Sisák   tel. č:  0918249813
Jozef Kaštely st.

S pozdravom pekného dňa .