Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Rybársky dom presťahovaný !

Presťahovanie Rybárskeho domu.
Dni 23.4. a 24.4. boli pre naš vybor, kontrolku a rýb. stráž pracovnými. V sobotu napriek nepriaznivému počasiu sme začali so sťahovaním rybárskeho domu do nových priestorov na ulici Hviezdoslavovej. Vymaľovanie priestorov dostali za úlohu podpredseda s brigádnickým referentom a sťahovanie riadili predseda s tajomníkom. Veci bolo neúrekom a tak L200 auto obracalo 5 krát, posledná fúra bola na zberný dvor. Nedeľa bola s počasím ako kopírka. Dnes v nedeľu nás čakala pivnica. Znovu sa obracalo 5 krát. Zvládli sme to da sa povedať na 95 %. A teraz nás čaka práca ,poukladať do nových priestorov a spracovať plán prác na tomto Rybárskom dome.