Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Revír Čierna voda

Dnes, t.j. 27.4.2011, prešiel túto časť hospodár MsO p. Kačmarský so zástupcom veliteľa Rybárskej stráže p. Cibíkom.

Zamerali sa na dusičnany. Premerali rôzne časti rieky, no nezistili prítomnosť dusičnanov.

Následne sa stretli so zástupcami IŽP KOŠICE, životného prostredia, povodia Laborca a starostom Iňačoviec.

Záver bol taký, že voda neobsahuje žiadne dusíkaté látky, ani amoniak a nebol žiaden úhyn rýb.

Takže rybári môžu chytať ryby.

Na záver chcem poďakovať rybárovi, ktorý včas informoval predsedu MsO o tomto podozrení a neváhal zavolať.