Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Rekordný počet brigádnikov na Zemplínskej šírave

Zemplínska šírava 18.4.2015

Obhliadka počas týždňa a tesne pred sobotou, nám potvrdili , že to bude ťažký oriešok tohto roku s brigádou na Zemplínskej šírave. Napriek tomu , že Povodie poctivo vypratalo s mechanizmami pláž na Prímestskej ,druhu stranu nechali nepovšimnutú. Vedeli sme , že tu nám hrozí veľké nebezpečenstvo v podobe veľkých jarných vôd a plasty , dreva uložené na Tarnave a Lúči budeme mať v netakom množstve, znovu na pláži Prímestská a v Zalužiciach. Rozhodnutie výboru bolo jednoznačné , osloviť o pomoc s mechanizmami Obec Vinné a Povodie a zo strany MsO Michalovce zabezpečiť rybárov. Ráno v sobotu 18.4. o 7.45 už sme vedeli že prekonáme rekord v počte brigádnikov účasťou na 1.tohtoročnú brigádu .Počet 93 brigádnikov prekvapil aj nového starostu p. Makeľa z Vinného, ktorý nás prišiel privítať a doniesol aj “ povinný proviant na brigádu“. Po prečítaní poučenia o bezpečnosti práce , novým tajomníkom MsO a rozdelení na úseky a stanovištia sa rozbehla brigáda. Brigády sa aktívne zúčastnil aj hospodár Zemplínskej šíravy p. Tegi a pomohol nám s vrecami určenými na tuto brigádu. Po dvoch hodinách separovaného zberu nás prekvapil aj počet pribúdajúcich vriec na vlečkách ,s ktorými nám pomohli Obec Vinné a Povodie Laborca, bolo 195 vriec len z úseku Trnavský jarok a Hôrka. O 11:30 nám p. Bálint aj napriek hendikepu bolesti s pätou , ná stredisku Paľkov hlási , že už majú zber ukončený z počtom 22 vriec. Koniec nám o 12.15 oznámil aj náš podpredseda p. Sisák , ktorý dostal na starosť stredisko Prímestská pravá časť k výpustu . Výsledok znie 34 ks vyzbieraných vriec. Celkový sumár sobotnej brigády po sčítaní všetkých vyzbieraných vriec na Tarnave , Hôrke , Prímestskej a Paľkove je neuveriteľných 312 vriec odpadu.
Tieto sa vyviezli vďaka zástupcom Mesta Michalovce na zberný dvor. Záverečný guľáš od p. Macka a niečo na zohriatie od Obce Vinné, na konci brigády prišli chlapom po chladnom a veternom dni vhod. Výbor MsO SRZ Michalovce , týmto ďakuje všetkým zúčastneným na tejto brigáde . O tejto úspešnej akcii náš zástupca v Rade Žilina , hneď informoval tajomníka Rady a RADU, nakoľko súčasne prebiehalo zasadnutie RADY. Rada bola prekvapená účasťou a poverila nášho zástupcu o odovzdanie poďakovania všetkým zúčastneným.