Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Propozicie pre feedrový pretek vo Vyšnej Rybnici.

7

Slovenský rybársky zväz
MsO SRZ Michalovce

 

 

 

Propozície

1, Vyšná Rybnica – preteky na Feeder dvojkolové 2.ročník

30. máj. 2021

 

 

 

Vypracoval : organizačný výbor
Schválil : Výbor MsO SRZ Michalovce a OO Sobrance

VN Vyšná Rybnica
V zmysle plánu športovej činnosti na rok 2021
z poverenia výboru MsO SRZ Michalovce, zorganizuje výbor OO Sobrance súťaž v love rýb udicou dvojkolovo – na Feeder vo Vyšnej Rybnici.

Účastníci súťaže

• Pretek pre vekovú kategóriu nad 18 rokov
• Maximálny počet 60.
• Registrácia v predajni Ryb.potreby PETER Mi

Termín súťaže

•30. máj. 2021 – dvojkolový pretek
•Potrebné sledovať testovanie COVID

Miesto konania

•VN Vyšná Rybnica

Organizačný výbor

Riaditeľ preteku : p. Marcel Rožko
Hlavný rozhodca : p. Buksar Martin
Pomocní rozhodcovia : pp.Mochťak Peter, Igor Gavula.
Marián Horňák

:
Technika lovu

na položenú – jeden prút feeder

Technické pokyny

•Spôsob lovu na položenú feeder , loví sa na jeden prút osadený maximálne jedným košíkom (krmítkom) a jedným nádväzcom s jedným háčikom.
•loviaci môže mať pripravené ďalšie náhradné udice
•loví a losuje sa naraz dvojkolovo
•pri kŕmení zakŕmovacou raketou systém nesmie byť osadený háčikom
•preteká sa za každého počasia. V prípade búrky bude pretek prerušený
•návnady a nástrahy – maximálne množstvo nie je stanovené
•organizátor si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia skrátiť dĺžku preteku
• v prípade neulovenia rýb, sa bude o ceny losovať
• bodovaná je každá ryba 1g  jeden bod
• každý pretekár súťaži na vlastnú zodpovednosť
• strava nebude podávaná
• štartovné 10€

Pretekárska trať

•trávnatý breh , pravá strana pod močená ,hĺbka vody od 0,5 až 3m postupne stúpa

Výskyt rýb

•bielička, plotica, červenica, pleskáč, karas, jalec hlavatý, kapor, sumec, boleň, zubáč, šťuka, .

Signály preteku
• 1 vystrel – vnadenie
• 2 vystrel – začiatok lovu
• 3 vystrel – päť minút do ukončenia preteku ( ryba musí byť zdolaná do ukončenia preteku, resp. ryba musí byť nad vodou inak sa táto ryba nie je bodovaná )
• 4 vystrel – koniec preteku
• V DRUHOM KOLE SIGNÁLY TAK AKO V PRVOM KOLE

Časový program preteku
prvé kolo
• 6,30 – 7:00 registrácia súťažiacich losovanie lovného miesta –
po 8,00 hod. registrácia nie je možná)
•7,30 – 7,50 zaujatie vylosovaného miesta, príprava
• 8:00 – 8,20 vnadenie
• 8,30 – 11,00 pretek
• 11:00 – 12:45 váženie úlovkov
– prestávka

druhé kolo
12:45 – 13,00 presun na vylosované miesta
13:00 – 15,30 pretek
15,30 – 16,00 váženie úlovkov druhého kola
16,15 – 16,30 vyhodnotenie kôl – sumár výsledkov
16,30 – 17,00 vyhodnotenie preteku a odovzdanie cien na lovnom mieste

Ceny

•Putovný pohár,
na najlepších čakajú bohaté vecné ceny, poháre a diplomy, ceny od MsO

 

S pozdravom

PETROV ZDAR
Organizačný výbor OO Sobrance a MsO SRZ Michalovce