Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Program Mestskej konferencie 2016

Program Mestskej konferencie 13.3.2016
1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová, /
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2015
4, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2015 a návrh rozpočtu na r.2016
5, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2015
6, Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2016
7, Správa hl. hospodára + zarybnenie na rok 2016
8, Voľba jedného delegáta na Mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka.
9, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2015
10, Odovzdanie diplomov a vylosovanie tomboly
11, Prestávka – Diskusia
12, Správa mandátovej komisie
13, Správa návrhovej komisie
13, Návrh na uznesenie
14, Záver