Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pretek vo Vyšnej Rybnici bude !

Výbor MsO SRZ Michalovce na svojom zasadnutí dňa 7.6.2021 jednohlasne odsúhlasil termín Feeder preteku vo Vyšnej Rybnici na deň 26.6. 2021. K dnešnému dňu je prihlásených 24 súťažiacich, ostatní sa môžu nahlasovať v predajni PETER. Propozície preteku už zverejnené platia. Zároveň žiadame našich členov , aby 26.6. umožnili pretekajúcim sa realizovať a nevchádzali do súťažného sektora počas preteku.
Výbor MsO a OO.