Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pretek Rybárskej stráže Paľkov 10.8.2008.

Dňa 10.8.2008 sa uskutočnil pretek rybárskej stráže v love rýb na ťažko.
Pretekalo sa na stredisku Paľkov , kde členovia rybárskej stráže dokázali ,
že aj lov rýb udicou ovládajú tak dobré ako predpisy a rybársky poriadok.
Poradie pretekov:

1, Hubiňak Ján (4680g)
2, Gajdoš Anton (3080g)
3, Cibík Pavol (2620g)

V rôznom bol podaný guľáš uvarený p.Tegím a bohatá diskusia.
členovia rybárskej stráže medzi sebou privítali piatich nových členov,
ktorý úspešné zložili skúšky ryb.stráže. Na záver veliteľ ryb.stráže p.Hujdič
a predseda MsO p.Šaffa poďakovali prítomným za prácu ktorú vykonávajú
pre MsO SRZ Michalovce.

Prezrite si fotoalbum z týchto pretekov.