Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

PRETEK O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BUDKOVCE 2016

PROPOZÍCIE
PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BUDKOVCE 2016
MsO SRZ Michalovce spolu s OO SRZ Budkovce usporadúvajú podľa plánu športovej činnosti pre rok 2016 dňa 14. mája 2016, preteky v love rýb udicou na plávanú, pre svojich členov v kategóriách deti, dospelí a registrovaní pretekári. Pretek sa tohto roku prvý krát člení do troch kategórii. Zároveň bude rozčlenený na tri naše lokality podľa jednotlivých kategórii takto:
VN Budkovce I. – kategória detí do 15 rokov
VN Budkovce II.- kategória dospelí (zahŕňa aj mládež 15 až 18 rokov)
Duša ( časť vzdúvadlo v obci Budkovce pri VN Budkovce I., panelová cesta) – kategória registrovaní pretekári a členovia družstva MsO SRZ Michalovce
Pravidlá preteku:
– lov rýb v disciplíne LRU – plávaná
– k lovu sa môže použiť jeden prút, ktorý je osadený vlascom, plavákom, záťažou a jedným háčikom
– loviaci môže mať pri sebe pripravené ďalšie prúty
– povinnosťou loviaceho je mať k dispozícii vlastný podberák a úlovkovú sieťku s obručami
– maximálne množstvo nástrah a návnad pre kategóriu deti a dospelých nie určené
– maximálne množstvo nástrah a návnad pre kategóriu registrovaní pretekári podľa pravidiel CIPS
– každý loviaci preteká na vlastnú zodpovednosť
– deťom 10 rokov odporúčame mať počas preteku doprovod dospelej osoby
– usporiadateľ si vyhradzuje právo počas zlého počasia ukončiť preteky predčasne
– pokiaľ by sa neulovili žiadne ryby o hodnotné ceny bude losované
– každá kategória bude mať určených a pridelených svojich rozhodcov
rozhodca deti – Miloš Varga, pomoc pri vážení Andrej Seman (zápisné Miloš Varga – chata)
rozhodca dospelí – Ladislav Puskajler, pomoc pri vážení Andrej Ivanko, Štefan Nadzam (zápisné Andrej Ivanko, Michal Kuco – prístrešok)
rozhodca registrovaní pretekári – Andrej Seman, pomoc pri vážení Jozef Kanaloš (zápisné Miloš Varga – chata)
– presun detí po preteku na VN Budkovce II. zabezpečí organizačný výbor preteku – presunuté budú iba tie deti, ktoré presun nahlásia ráno pri zápise.
– presun deti bude organizovaný od rybárskej chaty
– bodovaná je každá ryba, 1gram ryby ꞊ 1 bod
– úlovky sa budú vážiť na lovnom mieste, každý súťažiaci dočká pokiaľ má čo vážiť, na lovnom mieste do príchodu rozhodcu, ten s asistentom vykoná váženie a zápis
– maximálny počet účastníkov v kategórii dospelí je stanovený na 80 miest
Časový harmonogram DETI:

– zápis sa uskutoční na VN Budkovce I., na rybárskej chate, zápisom je poverený Miloš Varga
7:00 – 7:30 zápis detí, privítanie
7:30 – 8:00 príprava
8:00 – 11:00 preteky
11:00 – 11:30 váženie
11:30 – 12:30 presun detí na VN Budkovce II.
13:00 – vyhodnotenie na VN Budkovce II.

Časový harmonogram REGISTROVANÍ PRETEKÁRI:

– zápis sa uskutoční na VN Budkovce I., na rybárskej chate, zápisom je poverený Miloš Varga
– 7:00 – 7:30 zápis registrovaní pretekári, privítanie
– 7:30 – 8:30 príprava
– 8:30 – 11:30 preteky
– 11:30 – 12:00 váženie
– 11:30 – 12:30 presun na VN Budkovce II.
– 13:00 – vyhodnotenie na VN Budkovce II.

Časový harmonogram DOSPELÍ:

– zápis sa uskutoční na VN Budkovce II., rybársky altánok, zápisom je poverený Ing. Andrej Ivanko, Michal Kuco
– 7:30 – 8:00 zápis dospelí, privítanie
– 8:00 – 9:00 príprava
– 9:00 – 12:00 preteky
– 12:00 – 12:45 váženie
– 13:00 – vyhodnotenie na VN Budkovce II.

 

Vypracoval organizačný výbor preteku
Andrej Seman, Miloš Varga, Ladislav Puskajler

Schvaľoval výbor OO SRZ Budkovce
dňa 4.3.2016 v Budkovciach