Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pretek o pohár primátora 1.5.2011 – Deti

Pomenovanie nerybári je preto, že tieto deti ešte nedosiahli 6 rokov, keď musia vlastniť povolenie na rybolov, alebo majú už 6 rokov a uvažujú o zakúpení povolenia.

Rodičia ich privádzali k losovaciemu stolu, kde každý nerybár po zapísaní obdržal od MsO Michalovce rybársky prút – bič so silónom a háčikom, vedierko s krmivom a červami. Samozrejme aj lístok na chutný guľáš a pečenú rybku.

Úvodom všetkých privítal viceprimátor mesta Michalovce MUDr. Bančej a poprial všetkým bohaté úlovky a pekné zážitky z tohto podujatia.

Súťažiacich bolo 50 registrovaných a 53 neregistrovaných, viac deti sa nezmestilo na Materiálovú jamu.

Výstrelom podpredsedu začala súťaž o 8:45.

Snažili sa všetci, tím najmenším pomáhali rodičia ako vedeli.

O 10:00 hodine navštívil toto krásne podujatie aj tajomník SRZ RADA Žilina Ing. Baláž. Podujatie sa mu páčilo a chutná rybka mu padla po dlhej ceste vhod. Posedenie s členmi výboru bolo krátke, nakoľko po krátkej návšteve pre ďalší program musel odísť.

Mládež sa snažila a úlovky pribúdali hlavne u registrovaných detí. Diváci boli prekvapení zarybnením tejto vodnej plochy. Materiálová jama nebola k deťom skúpa a víťazi patrili k tým najmenším.

Krásne ceny, poháre a diplomy urobené pre túto príležitosť, patrili týmto šťastným deťom.

Konečné výsledky – Deti neregistrované:

1, Miroslav RUDÁŠ 10000g
2, Marek LUKÁČ 4700g
3, Samuel MADARAS 2460g
4, Kristián KRÁĽ 2160g
5, Vanesa MARTONOVÁ 2160g
6, Pavol PIŽŇARSKÝ 1820g
7, Štefan GAJDOŠ 1740g
8, Patrik HORŇAK 1680g
9, Viktória TOMAŠČIKOVÁ 1640g
10, Lukáš HROBÁK 1580g

Deti registrované:
1, Kristián KOVÁČ 15980g
2, Ján MATOVIČ 11200g
3, Adam VARGA 11180g
4, Peter ANGI 9300g
5, Dominik CIFRUĽAK 8220g