Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pred Zemplínskym kaprom Šíravské brehy opäť čisté !

33 vriec odpadu zo Zalužíc a 35 vriec odpadu z Lúčok to je konečný výsledok brigády pred Zemplínskym kaprom . Brigáde predchádzalo už pravidelné školenie rozhodcov na stredisku Paľkov , kde rozhodcovia dostali posledné pokyny z pravidiel a všeobecných podmienok. Po školení sa všetci rozhodcovia rozišli na svoje sektory , aby urobili posledné úpravy na stanovištiach. Najviac práce mali na sektoroch Zalužice a Lúčky. Zvládli sme aj tuto časť prípravy na pretek a tak od stredy môžeme privítať prvé družstva , ktoré nahlásili príchod. Dúfame , že piatkového posedenia pri hudbe sa zúčastní väčšia časť prihlásených!