Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pravidlá II. ročník GUĽAŠMAJSTER 2015

GUĽAŠMAJSTER 2015
II. ročník súťaže vo varení guláša
VINNÉ JAZERO 8.mája.2015

Organizátor: MsO SRZ Michalovce

Za MsO zodpovedný : tajomník MsO p. Angi Peter
Termín konania: 8.mája.2015(piatok)
Miesto konania : Vinné jazero
Čas konania: 10:00 – 15:45
Súťažné družstvá:
• Minimálny počet členov jedného družstva sú 2 osoby max. 4 osoby.
• Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.
• Súťažný poplatok je 10 €, bude použitý pre nákup cien pre víťazné družstvá.
Organizačné pokyny a pravidlá:
• Zahájenie prípravného procesu začína o 10:00.
• Súťažné družstvá zabezpečujú materiál na varenie guláša, potrebné náradie, nádoby, a vyhrievací zdroj samostatne, drevo, podľa vlastného uváženia a na svoje náklady. Všetky potrebné suroviny na varenie guľášu / mäso, zemiaky, zelenina atď./ sa pripravujú , krájajú , režú a čistia až po príchode na GUĽAŠMAJSTRA po 10:00 hod – nie doma pred tým !
• Minimálne množstvo guláša hodnoteného porotou je 8 litrov.
• Porota začína hodnotenie guláša o 15:10. Na vyhlásené miesto prinesie vedúci rozhodcov súťažné misky teamov k hodnoteniu, na spodnej časti misky bude uvedené číslo, ktoré bude súťažnému družstvu priradené . Do toho času musí byť varenie gulášu dokončené .
• Organizátori zabezpečia odbornú porotu 5 rozhodcov, z toho traja profesionáli . Porota hodnotí nezávisle od seba množstvo gulášu, spôsob varenia a finálny produkt.
• Vyhlásenie , výsledkov súťaže vo varení gulášu bude o cca 15:45 hod.
• Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 18:00 hod. zbaliť, upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko.
• Súťažné družstvá, ktorých guláš bude odbornou porotou vyhlásený ako najlepší , získavajú vecné ceny na prvých troch pozíciách. Všetky ostatné družstvá získavajú diplom : FITNES GUĽÁŠ , NAJKRAJŠÍ STOL, NAJVESELŠIE DRUŽSTVO, NAJKRAJŠÍ KUCHAR, NAJŠTIPĽAVEJŠÍ GUĽÁŠ , NAJKRAJŠÍ KOTLIK, NAJLEPŠIE ZOHRANÉ DRUŽSTVO, NAJLEPŠIA OBSLUHA , NAJLEPŠIE OBLEČENÉ DRUŽSTVO, DRUŽSTVO S NAJVAČŠOU VARECHOU

 

Výbor MsO SRZ Michalovce