Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

POZVÁNKA

Vážení rybári, členovia ObO SRZ Sobrance,

Výbor Obvodnej organizácie SRZ Sobrance Vás týmto srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 23. marca 2014 so začiatkom o 9:00 hod. v jedálni gymnázia v Sobranciach.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze a privítanie hostí
2. Príspevky MsO SRZ Michalovce
3. Správa o činnosti za rok 2013
4. Plán práce na rok 2014
5. Voľba členov výboru ObO SRZ Sobrance
6. Diskusia
7. Záver

 

2. marca 2014
Výbor ObO SRZ Sobrance