Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pozvanka na pretek M.Ohradzanskeho 25.5.

P O Z V Á N K A

Obvodná organizácia SRZ Strážske, pozýva členov MsO SRZ Michalovce a hostí na XIX. ročník memoriála Mareka Ohradzanského v love rýb udicou, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2019 na toku rieky Laborec nad Krivošťanským mostom.

Štartovné : deti 1 € , dospelí : 5 €

PROGRAM :
• 7,00 – 7,30 registrácia pretekárov
• 7,30 – 8,00 losovanie lovného miesta
• 8,00 – 8,30 zaujatie vylosovaného miesta, individuálne
kŕmenie
• 8,30 – 13,00 pretek /dospelí, registrovaní /
• 9,00 – 12,00 pretek/ kategória deti /
• 12,00 – 12,30 váženie úlovkov / kategória deti /
• 13,00 – 13,45 váženie úlovkov / kategória dospelí, registr. /
• 14,15 – 14,45 príhovor, vyhodnotenie preteku, odovzdanie
cien
• 12,15 – občerstvenie podávané priebežne

Hlavnou cenou je putovný pohár , poháre a vecné ceny.

Občerstvenie zabezpečené !
Organizačný výbor
OO SRZ Strážske