Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

POZVÁNKA na Mestskú konferenciu 2020

P O Z V Á N K A

Slovenský rybársky zväz

                Mestská organizácia  Michalovce

dovoľuje si Vás pozvať na

Mestskú konferenciu

ktorá sa uskutoční dňa 15.03.2020 ( v nedeľu ) O 08:00 hod. v priestoroch Reštaurácie Zlatý Bažant  Michalovce.

Program Mestskej konferencie
1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová, /
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2019
4, Plán hlavných úloh MsO SRZ Mi na r.2020
5, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2019 a návrh rozpočtu na r.2020
6, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2019
7, Správa hl. hospodára – zarybnenie na rok 2020
8, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2019
9, Odovzdanie diplomov a vylosovanie tomboly
10, Prestávka
11, Diskusia
12, Správa mandátovej komisie
13, Správa návrhovej komisie
14, Návrh na uznesenie
15, Záver

 Vladimír ŠAFFA

 Predseda MsO SRZ Michalovce        
 Michalovce 03.02.2020