Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

POZVÁNKA na Mestskú konferenciu 2019

                       SLOVENSKÝ RYBÁRSKÝ ZVÄZ – Mestská organizácia
                                                 Námestie osloboditeľov 66
                                                      07101 Michalovce

                                        POZVÁNKA

Podľa stanov SRZ a plánu činnosti MsO SRZ Michalovce zvoláva výbor
Mestskú konferenciu MsO SRZ Michalovce dňa 17.3.2019 o 08:00 hod.,
ktorá sa uskutoční v reštaurácii Zlatý Bažant v Michalovciach .

Prezentácia je od 7:15 hod do 7:55 hod .
PROGRAM :
1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii /mandátová, návrhová a voľba skrutátorov .
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ Michalovce za rok 2018
4, Plán hlavných úloh MsO SRZ Michalovce na rok 2019
5, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
6, Správa kontrolnej komisie za rok 2018
7, Správa hl. hospodára – zarybnenie za rok 2018 a plán zarybnenia na rok 2019
8, Odovzdanie diplomov
9, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2018 a vylosovanie tomboly
10, Prestávka
11, Hlavné zmeny nového zákona o rybárstve 216/2018 Z.z a vyhlášky 381/2018
12, Diskusia
13, Správa mandátovej komisie
14, Správa návrhovej komisie
15, Návrh na uznesenie
16, Záver

www.srzmichalovce.sk                                                                   srzmichalovce@srzmichalovce.sk