Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pozvánka na Mestskú konferenciu

Mestská organizácia  SRZ Michalovce

P O Z V Á N K A

Slovenský rybársky zväz

dovoľuje si Vás pozvať na Mestskú konferenciu
ktorá sa uskutoční dňa 10.3.2024 (v nedeľu) o 08:00 hod. v priestoroch
Reštaurácie Zlatý Bažant  Michalovce.

Program Mestskej konferencie MsO SRZ Michalovce 10.3.2024


1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová,/
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2023
4, Plán hlavných úloh MsO SRZ Mi na r.2024
5, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2023 a návrh rozpočtu na r.2024
6, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2023
7, Správa hl. hospodára – zarybnenie na rok 2024
8, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2023
9, Odovzdanie diplomov a vylosovanie tomboly
10, Prestávka
11, Diskusia
12, Správa mandátovej komisie
13, Správa návrhovej komisie
14, Návrh na uznesenie
15, Záver

Michalovce 5.2.2024
Výbor MsO SRZ Michalovce